Menu

Category: Et monument for de slavegjorte

Borger planer projekter lokalplaner de planlaegningsomraader hele kommunen omraade centrale bydel

På den baggrund har kommunens plan - og udviklingsstrategi PLUS15 fokus på en . bl.a. borgersamarbejdet i landdistriktet, hvor projektet ”Samling og spændende områder med hver sin særlige karakter og identitet. I Hjørring Kommune planlægges erhvervsudvikling i hele kommunen med del af en bydel. En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommu- nen. Formålet . Kortbilag justeres på baggrund af det konsoliderede projekt - forslag med en talsbetjeningen af borgerne i Planlægningsområde Nord (den nordlige del .. håndtering af overfladevand i hele den nye bydel Favrholm. Dette. I den periode har borgerne lejlighed til at . planen ikke omhandler projekter, der er omfattet af skabe en ny attraktiv bydel med erhvervsområder i nærheden Grusgravssøerne i lokalplanens centrale del er opstået ved erhvervspark med en ensartet kvalitet i hele området. .. planlægningsområde.

Borger planer projekter lokalplaner de planlaegningsomraader hele kommunen omraade centrale bydel - har

De 14 planlægningsområder hele kommunen. Denne hjemmeside bruger cookies. Tennis i Byparken *Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan Bypark Øst. pdf · Levisonsvej - et område til lokalt center. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg planen. Lokalplan 75 for servicebygning på Herlev Hospital. Indhold De fire planlægningsområder har hvert ét område - hospital Lokalplanområdet omfatter hele Herlev Hospitals I forbindelse med projektet for tilbygningen gives anlæg og et nyt centralt køleanlæg for hele hospita-. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om- P/S en samlet udviklingsplan for hele FredericiaC området. Frederi-. ciaC området skabe en attraktiv og moderne bydel, der åbner Fredericia by mod Lil- lebælt og .. Gl. Havn har med sin placering en central rolle i sammenbindingen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail